Η σωστή στελέχωση της επιχείρησης αποτελεί ίσως το πιο σπουδαίο παράγοντα, η ψυχή της επιχείρησης θα λέγαμε καλύτερα, αφού ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εμπορικών συναλλαγών διεκπεραιώνεται μέσω του προσωπικού αυτού. Εμείς παρακολουθούμε από κοντά τις σχέσεις με τους εργαζομένους, ακούμε τις προτάσεις τους, τις επεξεργαζόμαστε και δίνουμε λύσεις στα ενδεχόμενα προβλήματα που ίσως προκύπτουν.

Συντάσσουμε τη μισθοδοσία του προσωπικού των επιχειρήσεων και των οικοδομικών έργων είτε από επιχειρήσεις είτε από ιδιώτες, πάντα με την ορθή εφαρμογή του Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου. Υπολογίζουμε τις ασφαλιστικές εισφορές για όλα τα ταμεία κύρια και επικουρικά, συντάσσουμε τις μισθοδοτικές καταστάσεις και τις καταστάσεις ασφαλίσεως προσωπικού, όπως απαιτεί κάθε ταμείο ασφάλισης, συμπληρώνουμε τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις και τις καταθέτουμε στο ΙΚΑ (από 01/7/2004 μέσω internet υποχρεωτικά).

Υπολογίζουμε το ποσοστό συμμετοχής κάθε εργαζομένου στο συνολικό κόστος της παραγωγής, τις υπερωρίες, τα επιδόματα, τις αποζημιώσεις αδείας και απόλυσης και λοιπών παροχών.

Αναλύουμε και οργανώνουμε οικονομοτεχνικές μελέτες για αξιοποίηση κεφαλαίων και παραγωγικών επενδύσεων, με ανάλυση στατιστικών και ποσοτικών μεγεθών για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς Τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους, Περαίωση φορολογικών χρήσεων, Έλεγχος συνάφειας,

Διεκπεραιώνουμε επιδοτήσεις για αγορά παγίων από τον ΕΟΜΜΕΧ, την επιδότηση Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών και Νέων Θέσεων Εργασίας Προσωπικού μέσω Ο.Α.Ε.Δ. καθώς λοιπών επιδοτήσεων, με τη πολύτιμη συνεργασία ειδικών που θα ακούσουν και θα υλοποιήσουν με λεπτομέρεια τις απαιτήσεις σας

Συνεργασία με εξειδικευμένα γραφεία για παροχές Νομικής και Συμβολαιογραφικής κάλυψης για τακτοποίηση νομικών κολλημάτων. Ασφαλιστικές υπηρεσίες σχετικά με την επιχείρηση, το προσωπικό σας ή και σε ατομικό επίπεδο. Υποστήριξη παροχών Πληροφορικής για τη πλήρη υποστήριξη της μηχανοργάνωσης του λογιστηρίου σας.

Επίσης, αναλαμβάνουμε έκδοση πιστοποιητικών από τη Δ.Ο.Υ. για παροχή ηλεκτροδότησης οικιών, κοινόχρηστα πολυκατοικιών, μεταφράσεις κειμένων, δακτυλογραφήσεις.κ.λ.π.