Οι παρακάτω διευθύνσεις θα σας φανούν πολύ χρήσιμες για να συνδεθείτε με και να διεκπεραιώσετε τις Φορολογικές και Ασφαλιστικές σας υποθέσεις σας, να κατεβάσετε σημαντικά αρχεία, βοηθήματα, προγράμματα για μελλοντικες υποθεσεις κανοντας απλά ένα κλίκ στην αντίστοιχη κατηγορία.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

:: e- ΦΠΑ
:: e- Α.Φ.Μ
:: e-Εκκαθάριση

INTRASTAT ON LINE

:: Αρχική σελίδα - Είσοδος
:: Ανακοινώσεις
:: Συχνές ερωτήσεις
:: Επιλογές Χρήστη

TAXISNET ΟΔΗΓΙΕΣ

:: e-ΦΠΑ
:: e-Υπηρεσίες
:: e-Α.Φ.Μ
:: Υποβολή δηλώσεων
:: Λειτουργία VIES
:: Προδιαγραφές Συγεντρωτικών Τιμολογίων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

:: Δικτυακός τόπος Ι.Κ.Α
:: Δελτία τύπου
:: Ποσοστά ασφαλίστρων Ι.Κ.Α
:: Υποχρεώσεις εργοδότη
:: Αναζήτηση O.Σ.Υ.Κ
:: Καταληκτικές ημερ.Α.Π.Δ
:: Χρήσιμες πληροφ. Ι.Κ.Α
:: Υπηρεσίες Υγείας
:: Νέα-Ανακοινώσεις
:: Υπολογισμός σύνταξης
:: Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
:: ΤΕΒΕ
:: ΤΑΕ
:: ΤΣΑ

ΕΝΤΥΠΑ

:: Εντυπα εφορίας
:: Εντυπα μεσω Fax
:: Eντυπα Ι.Κ.Α
:: Διαφορα Εντυπα - Αιτησεις
:: Υπεύθυνη Δήλωση 1599/86

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

:: Δικτυακός Τόπος ΟΑΕΔ
:: Επαγγελματικός προσανατολισμός
:: Επαγγελματική εκπαίδευση -κατάρτιση
:: Απασχόληση
:: Μέτρα για ειδικές κοινωνικές ομάδες
:: Ασφάλιση επιδόματα-παροχες
:: Επιδόματα

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

:: Φορολογικές υποχρεώσεις
:: Υπηρεσία αναζήτησης Κ.Α.Δ
:: Πρόγραμμα αναζήτησης Κ.Α.Δ
:: Υπουργείο Οικονομικών
:: Δήλωση Φ.Μ.Υ
:: Θεώρηση Βιβλίων - στοιχείων
:: Καταστάσεις ΑΘεώρητων Φορολογικών Στοιχείων
:: Δήλωση Φορολ. Ταμ. Μηχανής
:: Εκδοση Φορολογικής ενημερότητας
:: Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

:: Επαλήθευση VIES
:: Λογισμικό για δήλωση Intrastat
:: Εναρξη Μεταβολή Διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας
:: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
:: Συντελεστές Καθαρού Κέρδους
:: Ισοτιμίες Συν.για ΦΠΑ

:: Νομοθεσία
:: Κλαδική ενημέρωση
:: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

:: Διεθνείς ιστοσελίδες
:: Ηλεκτρονικά Καταστήματα
:: Γενική Γραμματεία Ισότητας