• Αναλαμβάνουμε την λογιστική ενημέρωση των βιβλίων όλων των κατηγοριών ήτοι, Α', Β', Γ', κατηγορίας μηχανογραφημένα και χειρόγραφα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Κατά την ενημέρωση των βιβλίων ελέγχουμε με κάθε λεπτομέρεια τη νομιμότητα του παραστατικού που έχει στη κατοχή του ο πελάτης μας, με σκοπό να τον διασφαλίσουμε από επιτήδειους που διακινούν πλαστά τιμολόγια. Κάθε καταχώρηση στα βιβλία γίνεται με προσοχή και σύμφωνα πάντα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
  • Συντάσσουμε τις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων. Υπολογίζουμε το φόρο εισοδήματος πριν το εκκαθαριστικό της εφορίας. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης Εισοδήματος, τη δήλωση ΦΠΑ. ΙNTRASTAT και LISTING , τις δηλώσεις ΚΕΠΥΟ, Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (προσωρινές και οριστικές) κ.λ.π., μέσω Internet ή τη κατάθεση τους ιδιοχείρως στην εφορία.
  • Ως τα ανωτέρω, πολλές επιχειρήσεις απαιτούν Ανάλυση της Κοστολόγησης, μια λειτουργία που εφαρμόζουμε πριν και αφού το απαιτήσει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, για τη καθοδήγηση μιας δυναμικής πορείας της επιχείρησης στα πλαίσια της οικονομικότητας και ανταγωνιστικότητας.
  • Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τη διεκπεραίωση των υποθέσεων σας, από στελέχη του γραφείου μας, που σχετίζονται με τις δημόσιες υπηρεσίες, Εφορία, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κ.λ.π., πληρωμές σε τράπεζες και λοιπού ενδιαφέροντος (θεωρήσεις από Κ.Β.Σ., φορολογικές & ασφαλιστικές ενημερότητες κ.λ.π.).
  • Σας ενημερώνουμε καθημερινά, για τις τελευταίες εξελίξεις του οικονομικού, ασφαλιστικού και λοιπών κλάδων, μέσω τηλ., fax , e-mail ή επιστολών ή στη διεύθυνση www.e-intertax.gr στην επιλογή ενημέρωση.
  • Σκοπεύουμε στη καλή εικόνα μιας επιχείρησης που είναι αποτέλεσμα της σωστής οργάνωσης της. Και αυτό διότι είναι ο καθρέφτης της. Αποτελεί προϊόν μίας άρτιας οργάνωσης του λογιστηρίου της, με το κατάλληλο εμπορικό πρόγραμμα (software) και υλικό Η/Υ (hardware), όπως και με τη κατάλληλη στελέχωση του που θα κάνει τη σωστή διαχείριση των οικονομικών αυτών πράξεων.