Τα νέα μας

Κατάργηση φορολογικής ενημερότητας απο το τέλος Οκτωβριου 2020

Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν....

Περισσότερα

Η απόφαση για την χορήγηση των 600 ευρώ στους επιστήμονες

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου...

Περισσότερα

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητηρια στον ΕΦΚΑ για τον μήνα Μάρτιο

Για την έκδοση των εισφορών έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 30 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ Α’ 75) με την οποία παρέχονται μέτρα στήριξης...

Περισσότερα

Έκπτωση 25% και οδηγίες απο την ΑΑΔΕ

Με την Ε.2056 εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου τρίτου «Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

Περισσότερα

Καταβολή ΦΠΑ Α τριμήνου 2020 και συμψιφισμός οφειλής

Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από...

Περισσότερα